print sitemap
rss linkedin Facebook Twitter
Is binnen uw bedrijf salarisadministratie
echt goed geregeld?

Actualiteiten

Nieuws

Hier leest u het actuele nieuws over belangrijke ontwikkelingen die van belang zijn voor uw salarisadministratie en salarisverwerking.

 • 19 - 06 - 2017

  Nieuwsbrief 2017 - Editie 5

  Wettelijk minimumjeugdloon per 1 juli 2017

 • 18 - 04 - 2017

  Nieuwsbrief 2017 - Editie 4

  Werkt u met een ALL-IN salaris?

 • 29 - 03 - 2017

  Nieuwsbrief 2017 - Editie 3

  Nieuwsbrief 2017 - Editie 3

 • 16 - 02 - 2017

  Nieuwsbrief 2017 - Editie 2

  Pensioen en AOW

 • 05 - 01 - 2017

  Nieuwsbrief 2017 - Editie 1

  De beste wensen!

 • 30 - 11 - 2016

  Eindejaarsbrief 2016

  Eindejaarsbrief 2016
  Alle belangrijke aandachtspunten voor de salarisverwerking van december 2016 en januari 2017

 • 03 - 11 - 2016

  Nieuwsbrief 2016 Editie 8

  Tegemoetkoming Werkgevers

 • 15 - 09 - 2016

  Nieuwsbrief 2016 Editie 6

  Aanpassing bijtellingspercentages prive gebruik auto

 • 29 - 07 - 2016

  Nieuwsbrief 2016 Editie 5

  Nieuwsbrief 2016 Editie 5

 • 21 - 07 - 2016

  Nieuwsbrief 2016 Editie 4

  Eigenrisicodragerschap WGA vanaf 1 Januari 2017

 • 14 - 06 - 2016

  Nieuwsbrief 2016 Editie 3

  Subsidieregeling Praktijkleren

 • 31 - 05 - 2016

  Nieuwsbrief 2016 Editie 2

  Kostenvergoeding en WKR

 • 23 - 02 - 2016

  Nieuwsbrief 2016

  Doorwerken na de AOW gerechtigde leeftijd.

 • 07 - 10 - 2015

  Nieuwsbrief

  Prinsjesdag2015

 • 04 - 06 - 2014

  Schijnzelfstandigheid

 • 22 - 04 - 2014

  Nieuwe Premiekorting

 • 26 - 11 - 2013

  Ziek uit dienst

 • 02 - 09 - 2013

  Wel of niet ziek.

 • 13 - 06 - 2013

  Vakantiewerk

 • 23 - 05 - 2013

  Nieuw sociaal accoord

 • 01 - 05 - 2013

  Oproepovereenkomsten

 • 02 - 04 - 2013

  Flexibele Arbeid.

 • 24 - 01 - 2013

  Langdurige Arbeidsongeschiktheid ?

  Ziekteverzuim !

 • 26 - 11 - 2012

  Goed voorbereid 2013 in !

  Waar moeten we rekening mee houden?

 • 22 - 11 - 2012

  Wel of geen tijdelijke arbeidsovereenkomst.

  wat te doen bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst.

 • 12 - 11 - 2012

  Privé gebruik auto of niet?

  Zakelijk of privé gebruik auto.

 • 08 - 11 - 2012

  Waardeoverdracht pensioenpolis.

  Mogelijke besparingen op personeelskosten

 • 09 - 10 - 2012

  De rechten van een oproepkracht

  Een gevolg van de huidige crisis is dat flexibele arbeidsovereenkomsten steeds meer voorkomen. De oproepovereenkomst is een van de flexibele dienstverbanden die het meeste voorkomt en geeft een ondernemer veel vrijheid. Maar tot waar gaat die vrijheid eigenlijk?

 • 21 - 09 - 2012

  Ontslagvergunning benodigd bij bereiken pensioenleeftijd?

  Algemeen wordt aangenomen dat een arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (nog altijd 65 jaar) komt te vervallen. In de praktijk blijkt een ontslagvergunning echter toch zeer wenselijk.

 • 29 - 08 - 2012

  Alle reiskosten in de vrije ruimte?

  Zakelijke reiskosten, het blijft een onderwerp waar veel over te doen is. Staatssecrataris Weekers van Financiën wil nu dat alle zakelijke reiskosten in de toekomst onder de vrije ruimte vallen.

 • 15 - 08 - 2012

  Salarishuys biedt ondersteuning bij seizoenswerk

  Nu de zomer is aangebroken is ook de periode aangebroken voor seizoenswerk. Een seizoenswerker of vakantiekracht kan u snel en voor een korte periode ondersteunen bij uw werkzaamheden.

 • 15 - 08 - 2012

  Wat valt eigenlijk allemaal onder loonbeslag?

  Loonbeslag bij een werknemer heeft ook gevolgen voor u als ondernemer. Maar wat valt nu eigenlijk onder loonbeslag?

 • 08 - 08 - 2012

  Invoering wet uniformering loonbegrip per 1 januari 2013

  De uniformering van het loonbegrip is definitief en zal per 1 januari 2013 van kracht worden. De wet zal de loonadministratie voor bedrijven een stuk eenvoudiger maken en het loonstrookje voor werknemers overzichtelijker.

 • 01 - 08 - 2012

  Tweede Kamer keurt hervorming Ziektewet goed

  De Tweede Kamer heeft ingestemd met de wijziging van de Ziektewet. Dit houdt in dat zodra de Eerste Kamer de wet ook goedkeurt, de ZW-premie voor uw onderneming afhankelijk wordt van het aantal tijdelijke werknemers dat vanuit uw onderneming de Ziektewet instroomt.

 • 25 - 07 - 2012

  Werkgever verplicht mee te werken bij verzoek tot loonbeslag

  Loonbeslag bij een van uw werknemers door een gerechtsdeurwaarder of overheidsinstantie brengt ook voor u als werkgever gevolgen met zich mee. Zo brengt het extra werk voor de salarisadministratie met zich mee en heeft u als werkgever bovendien verschillende verplichtingen.

 • 18 - 07 - 2012

  Geniet langer van uw vakantiekracht.

  Met het aanbreken van de vakantie is ook de tijd aangebroken dat bedrijven massaal vakantiekrachten aanwerven om de (tijdelijke) aanwas van werk op te vangen en afwezige medewerkers te vervangen. Onderstaand enkele tips van professionals om optimaal te genieten van uw vakantiekracht.

 • 16 - 07 - 2012

  Wat als een medewerker te veel loon heeft ontvangen?

  Na uitbetaling van de salarissen ontdekt u dat een medewerker van u te veel loon heeft gekregen. Kunt u dit te veel betaalde loon terugvorderen?

 • 12 - 07 - 2012

  Heffing ondernemingsraden vanaf 2013 verleden tijd

  Vanaf 2013 hoeven ondernemingen met 50 werknemers of meer geen heffing ondernemingsraden meer af te dragen. Deze jaarlijkse heffing is op dit moment verplicht voor iedere werkgever met een ondernemingsraad (OR).

 • 29 - 06 - 2012

  Premiekorting oudere werknemers op de schop

  Begin juni stuurde minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wetsvoorstel Mobiliteitsbonussen naar de Tweede Kamer. Hierin staan de wijzigingen in het vitaliteitspakket die in het Begrotingsakkoord zijn afgesproken. Kamp wil het voorstel nog vóór het zomerreces door de Tweede en Eerste Kamer loodsen.

 • 28 - 06 - 2012

  Langer plezier van uw werknemers

  Hoezo 'lente'? Onderdeel van de Lenteakkoord-afspraken in de begroting voor Nederland 2013 e.v. is het verhogen van de AOW-leeftijd. Met ingang van 2013 gaat deze tot 2016 omhoog met één maand per jaar, daarna sneller. Met andere woorden: vanaf 2013 gaat uw werknemer met 65 jaar en één maand met AOW, vanaf 2014 als hij 65 jaar en twee maanden oud is en zo verder.

 • 28 - 06 - 2012

  Meer bekend over hervorming ontslagrecht

  Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft recentelijk meer bekendgemaakt over de veranderingen in het ontslagrecht. U hoeft dan voor het ontslag niet meer vooraf naar UWV of de kantonrechter, maar u gaat wel meebetalen aan de WW-uitkering.

 • 27 - 06 - 2012

  Moeten we nu allemaal aan het payrollen?

  Payrollen staat weer volop in de belangstelling. Het zou allerlei voordelen opleveren, maar wat houdt het werken met payrolling nu eigenlijk in? En hoe vindt u een betrouwbare aanbieder voor dat zogeheten 'payrolling'?

 • 27 - 06 - 2012

  Tweede Kamer keurt wetten Lenteakkoord goed

  De Tweede Kamer heeft ingestemd met de ingediende wetsvoorstellen die zijn voortgekomen uit het Lenteakkoord. Als de Eerste Kamer ook voor het zomerreces akkoord gaat met de Wet uitwerking fiscale maatregelen begrotingsakkoord, de Wet mobiliteitsbonussen en de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd, is de invoering een feit.

 • 26 - 06 - 2012

  Te warm om te werken? Dacht het niet!

  Er staat een 'hete' zomer voor de deur. Warm weer, het EK-voetbal, de Olympische Spelen, etc. kunnen ervoor zorgen dat de gemoederen verhit raken. Er zijn dan altijd werknemers die zich ziek melden in plaats van verlof te nemen. Wat dan?

 • 25 - 06 - 2012

  Wat kunt u nog meer afspreken bij zo'n beëindiging?

  Als u afspraken maakt over een WW-veilig ontslag van uw werknemer, legt u die afspraken vast in een beëindigingsovereenkomst. Wat kunt u nog meer in zo'n overeenkomst vastleggen? Wat is goed om te weten?

 • 22 - 06 - 2012

  Afspraken over vertrek mét behoud van WW

  Als u een medewerker wilt ontslaan, kunt u afspraken met hem maken over dit ontslag (meestal mét een vergoeding). Uw werknemer zal dan wel uitzicht willen houden op een WW-uitkering. Hoe legt u die afspraken dan het beste vast?

 • 21 - 06 - 2012

  Wat zijn nu de plannen met die auto van de baas?

  De plannen in het Lenteakkoord met betrekking tot de auto van de zaak (voor de werknemer) hebben al veel opschudding veroorzaakt. Op die onduidelijkheden zit u niet te wachten, zo menen wij. Wat gaat er nu (wel of niet) gebeuren?

 • 20 - 06 - 2012

  Geen loon als er geen werk is!

  Soms heeft u even geen werk voor een werknemer, bijv. als het ineens slecht weer is. Moet u hem dan tóch zijn loon betalen? Wat is slim om te doen?

 • 19 - 06 - 2012

  Ik zei toch dat je niet ziek bent ...

  Stel, uw bedrijfsarts vindt dat uw zieke werknemer weer kan werken, maar hij is het daar niet mee eens. Dat wordt dus een deskundigenoordeel, maar dat kan wel even duren … en al die tijd zit uw werknemer thuis. Wie moet dat betalen?

 • 19 - 06 - 2012

  Let op de regels voor maatschappelijke stage

  Sinds september 2011 moeten scholieren uit het voortgezet onderwijs minimaal 30 uur maatschappelijke stage lopen. Als er leerlingen in uw onderneming een maatschappelijke stage lopen, moet u rekening houden met scherpere arbowetgeving voor minderjarige leerlingen. Ook is een stageovereenkomst verplicht.

 • 18 - 06 - 2012

  Is 65 altijd einde oefening?

  Werknemer Peter wordt binnenkort 65 jaar. Werkgever Prik wijst hem erop dat zijn arbeidsovereenkomst op 1 juni 2012 van rechtswege zal eindigen en dat hij dan met welverdiend pensioen mag. Peter is het daarmee niet eens. Wat nu?

 • 18 - 06 - 2012

  Wijziging ATW met nieuwe definitie arbeidstijd

  Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de Arbeidstijdenwet (ATW) wijzigen. Door de begrippen ‘arbeidstijd’ en ‘rusttijd’ in de wet te definiëren moet duidelijk worden wanneer reistijd onder arbeidstijd of woon-werkverkeer valt.

 • 15 - 06 - 2012

  Ik heb geen werk meer voor je, dus we stoppen ermee

  Als werkgever heeft u soms behoefte aan flexibel personeel, bijvoorbeeld bij ziekte van een medewerker of bij piekdrukte. Hoe flexibel zijn de verschillende soorten oproepcontracten? Waar moet u op letten?

 • 15 - 06 - 2012

  Minimumuurlonen per 1 juli 2012 op een rijtje

  De verhoging van het minimum(jeugd)loon per 1 juli 2012 betekent uiteraard ook dat de minimumuurlonen per die datum omhoog gaan. De precieze hoogte hiervan hangt af van het aantal uren dat in uw onderneming als normale arbeidsduur geldt.

 • 14 - 06 - 2012

  Auto van de zaak en premies SV

  Vanaf 1 januari 2013 treedt de Wet uniformering loonbegrip in werking. Wat kunnen de gevolgen zijn voor werknemers die een auto van de zaak rijden?

 • 14 - 06 - 2012

  Nieuwe wet verhoging AOW-leeftijd ingediend

  Een nieuw wetsvoorstel voor de verhoging van de AOW- en pensioenrichtleeftijd is door minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingediend bij de Tweede Kamer. In dit voorstel is de verhoging van de AOW-leeftijd aangepast aan de afspraken uit het Begrotingsakkoord.

 • 13 - 06 - 2012

  Ik kom niet uit met € 0,19 per kilometer

  Er is ook in de politiek veel te doen over de onbelaste kilometervergoeding van € 0,19 per kilometer. Veel is nog onzeker. Maar wat doet u met werknemers die klagen over de hoogte van die vergoeding? Wat is slim om te doen?

 • 13 - 06 - 2012

  Uitstel voor afschaffing reiskostenvergoeding

  De afschaffing van de onbelaste vergoeding voor woon-werkverkeer met ingang van 1 januari 2013 is enigszins op losse schroeven komen te staan. Het wetsvoorstel zal namelijk pas na de verkiezingen door de Tweede Kamer worden behandeld. Het is maar de vraag of er dan nog een meerderheid voor het plan bestaat.

 • 12 - 06 - 2012

  Voortaan digitaal communiceren met UWV

  Ook UWV gaat mee in de trend van het digitaliseren. Nu de Eerste Kamer akkoord is gegaan met de wijzigingen in de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI) gaat UWV zo veel mogelijk via de digitale weg communiceren met werknemers, werkzoekenden en werkgevers.

 • 11 - 06 - 2012

  Hoge anoniementarief bij verkeerd kopiëren ID

  Als u niet aan de identificatieplicht voldoet, moet u het anoniementarief voor de betreffende werknemer toepassen. Zelfs als u een ID-kaart verkeerd kopieert, kunt u hiervoor een naheffingsaanslag krijgen. Het loont dus om goed op te letten bij het kopiëren en bewaren van identiteitsbewijzen.

 • 08 - 06 - 2012

  Hoeveel mogen jongeren in 2012 bijverdienen?

  Jongeren die een deel van hun zomervakantie bij uw onderneming aan de slag gaan, doen dat natuurlijk niet voor niets. Als hun bijverdiensten substantieel zijn, kan dit echter gevolgen hebben voor hun studiefinanciering of de kinderbijslag die hun ouders voor hen ontvangen.

 • 07 - 06 - 2012

  Begrotingsakkoord snijdt in sociale zekerheid

  In de Voorjaarsnota 2012 die op 25 mei werd aangeboden aan de Tweede Kamer, staan voor het eerst de maatregelen uit het begrotingsakkoord officieel op een rijtje. Onder de noemer ‘Sociale zekerheid’ staan heel wat plannen waarvan uw onderneming de gevolgen zeker zal gaan merken.

 • 06 - 06 - 2012

  Meer over toekomst reiskostenvergoeding

  De verwachte afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding is voor uw onderneming behoorlijk ingrijpend. Door het verschijnen van de exacte tekst uit het begrotingsakkoord is er op bepaalde punten meer duidelijk geworden over de toekomst van de reiskostenvergoeding.

 • 01 - 06 - 2012

  Nieuwe AOW-plannen Lenteakkoord uitgelekt

  Kortgeleden is er meer over de plannen in het Lenteakkoord voor de stijging van de AOW-leeftijd uitgelekt. De AOW-leeftijd zal de komende jaren met één of twee maanden per jaar toenemen, waardoor hij in 2019 op 66 jaar ligt en in 2023 op 67 jaar.

 • 31 - 05 - 2012

  Geen toestemming meer nodig voor ontslag

  Als het aan VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie ligt, wordt het ontslagrecht zodanig versoepeld dat een werkgever voor het ontslaan van een werknemer met een vast dienstverband niet meer naar UWV of de kantonrechter hoeft. Is de werknemer het niet eens met zijn ontslag, dan kan hij dit voor de kantonrechter aanvechten. De partijen willen daarnaast de ontslagvergoeding verlagen.

 • 31 - 05 - 2012

  Bruto wettelijk minimum jeugdlonen per 1 juli 2012

  Het wettelijk minimum jeugdloon gaat per 1 juli 2012 wijzigen.

 • 30 - 05 - 2012

  Minimumlonen voor 2e helft 2012 gepubliceerd

  Het minimumloon gaat per 1 juli 2012 met 0,66% omhoog. Het bedraagt voor werknemers tussen de 23 en 65 jaar dan € 1.456,20 bruto per maand bij een fulltime werkweek. Op dit moment bedraagt het minimumloon € 1.446,60 bruto per maand.

 • 24 - 05 - 2012

  Pensioenplannen niet controversieel verklaard

  De Eerste Kamer heeft geen enkel onderwerp controversieel verklaard en gaat daarom door met het in behandeling nemen van de wetsvoorstellen die op haar agenda staan. De registratieplicht voor uitzendbureaus en het wetsvoorstel voor verhoging van de AOW-leeftijd worden nog voor de zomervakantie behandeld.

 • 23 - 05 - 2012

  Meer over de loonheffingen in het Lenteakkoord

  Nu er het één en ander over de nadere invulling van het Lenteakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie is uitgelekt, is er ook iets meer duidelijkheid te geven over de aanpassingen in de loonbelasting/premie volksverzekeringen die u in 2013 te wachten staan.

 • 22 - 05 - 2012

  Bezuinigingspakket wijzigt pensioenplannen

  Het wetsvoorstel voor verhoging van de AOW wordt voorlopig niet verder behandeld. Dit heeft minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Eerste Kamer verzocht. De minister laat namelijk het wetsvoorstel nog aanpassen, omdat de Tweede Kamer heeft ingestemd met nieuwe bezuinigingsmaatregelen.

 • 17 - 05 - 2012

  Uitzendbureau gaat toch niet betalen bij ziekte

  De loondoorbetalingsplicht van twee weken voor uitzendbureaus is van de baan. Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid had het plan om uitzendbureaus de eerste twee weken loon van zieke uitzendkrachten door te laten betalen opgenomen in een wetsvoorstel voor aanscherping van de Ziektewet. Dit wetsvoorstel is kortgeleden aangenomen door de ministerraad, maar zal nu dus aangepast worden.

 • 15 - 05 - 2012

  Telt woon-werkverkeer straks als privégebruik?

  Niemand weet nog wat de precieze uitwerking van de bezuinigingsmaatregel 'afschaffing onbelaste reiskostenvergoeding' is. Het is echter aannemelijk dat de woon-werkvergoeding in de toekomst niet langer onbelast zal zijn. Voor werknemers met een auto van de zaak zou dit kunnen betekenen dat ze altijd met de bijtelling voor privégebruik te maken krijgen.

 • 11 - 05 - 2012

  Ook bij extra zuinige dieselauto 0%-bijtelling

  Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft onlangs bevestigd dat de nihilbijtelling voor auto’s van de zaak met een CO2-uitstoot van maximaal 50 gram per kilometer ook voor dieselauto’s geldt. Hoe lang u het 0%-tarief van de bijtelling mag hanteren, hangt af van het moment waarop de auto op kenteken is gezet.

 • 10 - 05 - 2012

  WW-uitkeringen straks deels voor uw rekening?

  Eén van de bezuinigingsmaatregelen waar de zogenoemde Kunduz-coalitie het onlangs over eens werd, is het gedeeltelijk verschuiven van de financiering van WW-uitkeringen van UWV naar de werkgever. Vanaf 2014 draait uw onderneming op voor de eerste zes maanden van de WW-uitkering van werknemers die door u worden ontslagen.

 • 09 - 05 - 2012

  Zwangere werkneemster op tijd ziek melden

  Als een werkneemster ziek wordt door haar zwangerschap of bevalling, moet u haar in principe binnen zes weken ziek melden bij UWV. Sinds 1 januari 2012 moet u in sommige situaties een zwangere werkneemster die ziek is echter al binnen vier dagen ziek melden bij UWV.

 • 08 - 05 - 2012

  Onderzoek afspraken over reiskostenvergoeding

  Uw onderneming zal de gevolgen van de geplande bezuinigingsmaatregelen flink gaan voelen. Zo is er het voornemen om de onbelaste reiskostenvergoeding af te schaffen. Om hierop voorbereid te zijn, kunt u maar beter alvast onderzoeken hoe deze vergoedingen bij u precies geregeld zijn.

 • 07 - 05 - 2012

  Bezuinigingsmaatregelen van de Kunduzcoalitie

  VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie zijn afgelopen week tot een bezuinigingsakkoord gekomen. Met dit pakket maatregelen willen ze het begrotingstekort in 2013 terugbrengen naar de Europese norm van 3%. Wat betekenen deze maatregelen voor u en de werknemers in uw onderneming?

 • 04 - 05 - 2012

  Catshuisberaad: reiskosten voortaan belast!

  Eén van de maatregelen die tijdens het Catshuisoverleg ter tafel is gekomen, is de complete afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding voor werknemers. Vergoedingen voor woon-werkverkeer of zakelijke reizen zou u dan tot het loon van de betreffende werknemer moeten rekenen, of de werkgever moet de loonheffingen voor zijn rekening nemen.

 • 01 - 05 - 2012

  Hoe gaat het met de pilot loondispensatie?

  Als de Wet werken naar vermogen (WWNV) in 2013 van kracht wordt, kan uw onderneming in aanmerking komen voor loondispensatie voor werknemers die door een beperking minder productief zijn.

 • 27 - 04 - 2012

  Personeelsuitje tot € 454 per jaar onbelast

  Uw onderneming organiseert ieder jaar een bedrijfsuitje. Iedereen blij, maar voor u betekent het extra werk. Per kalenderjaar mag de werkgever onder de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen namelijk niet meer dan € 454 per kalenderjaar onbelast laten voor personeelsfeesten, -reizen en dergelijke.

 • 19 - 04 - 2012

  Geen WW bij weigering contractverlenging

  Sinds 1 januari 2012 is de zogenoemde ‘verwijtbaarheidstoets’ van de Werkloosheidswet (WW) uitgebreid. Als u aan een werknemer een verlenging van zijn arbeidsovereenkomst aanbiedt en de werknemer weigert deze, heeft hij niet automatisch meer recht op een WW-uitkering.

 • 18 - 04 - 2012

  Regels voor automatische rittenregistratie

  Handmatig een rittenregistratie bijhouden is een tijdrovend en foutgevoelig klusje. De Belastingdienst wil dan ook in 2013 een geautomatiseerd systeem invoeren voor de rittenregistratie van bestelauto’s. Een automatisch systeem moet dan wel aan een aantal normen voldoen.

 • 17 - 04 - 2012

  U mag vakantiedagen lang niet altijd afkopen

  Volgens de nieuwe vakantiewet vervallen de wettelijke vakantiedagen van de werknemers in uw onderneming een half jaar na het jaar van opbouw. Als het werknemers niet lukt om hun vakantiedagen binnen die periode op te nemen, kan het aantrekkelijk lijken om deze dagen af te kopen. Dit is echter lang niet altijd toegestaan.

 • 12 - 04 - 2012

  Rittenregistratie voor iedere rit noodzakelijk

  Een werknemer met een auto van de zaak die niet meer dan 500 privékilometers per jaar rijdt, kan bijtelling voorkomen door een sluitende rittenregistratie bij te houden. Het vermelden van de dagtotalen is onvoldoende om dit te bewijzen. Uit een recente rechtszaak blijkt dat werknemers alle ritten specifiek moeten registreren.

 • 11 - 04 - 2012

  Seizoenswerk

  De jaarlijkse seizoenspiek in de agrarische sector en horeca staat weer voor de deur. Reden om als werkgever stil te staan bij een juiste verloning van deze werknemers.

 • 10 - 04 - 2012

  Employee Self Service (ESS)

  ESS staat voor Employee Self Service. Ook de wereld op het gebied van salarisverwerking gaat met zijn tijd mee.

 • 06 - 04 - 2012

  Nieuwe vakantiewet is te laat ingevoerd

  30 maart 2012 - De Nederlandse Staat draait op voor de misgelopen vakantiedagen van een zieke werknemer, zo oordeelde de rechter in Den Haag onlangs. Een arbeidsongeschikte werknemer werd in het gelijk gesteld toen hij eiste dat hij vakantiedagen betaald kreeg over de volledige twee jaar dat hij arbeidsongeschikt was.

 • 05 - 04 - 2012

  Fiscus vraagt voortaan vaste jaarloongegevens

  29 maart 2012 - De regels voor uitvraag van de loongegevens zijn sinds 22 maart 2012 structureel. Tot nu toe legde het ministerie van Financiën ieder jaar in een ministeriële regeling vast welke gegevens de fiscus dat jaar bij uw onderneming mocht opvragen. In het Belastingplan dat begin dit jaar van kracht werd, werd afgesproken om hiervoor een vaste regeling te maken.

 • 04 - 04 - 2012

  Registratie van uitzendbureaus verder uitgesteld

  Werkt uw onderneming veel met uitzendbureaus, dan kan de Belastingdienst ook uw onderneming aansprakelijk stellen voor onderbetaling en achterstallige afdracht van de loonheffingen door het uitzendbureau. De registratieplicht voor uitzendbureaus die de regering in dit kader wil invoeren, is niet – zoals verwacht – op 1 april van kracht geworden.

 • 31 - 03 - 2012

  Andere werktijden na ouderschapsverlof

  De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de voorgestelde wijzigingen in de Wet arbeid en zorg (WAZO) en de Arbeidstijdenwet (ATW). Hierdoor mogen werknemers na hun ouderschapsverlof tijdelijk hun werktijden aanpassen.

 • 30 - 03 - 2012

  Geen herinvoering WW-premie werknemers

  Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs bekendgemaakt dat hij niet van plan is om de WW-premie voor werknemers opnieuw in te voeren. FNV-voorzitter Jongerius had dit idee geopperd.

 • 28 - 03 - 2012

  Nieuw adres SalarisHuys per 1 april

  SalarisHuys is uit haar jasje gegroeid en gaat verhuizen! Vanaf 1 april 2012 is ons nieuwe adres Vijfhuizenberg 50 in Roosendaal.

 • 28 - 03 - 2012

  Houd zicht op administratie van uitzendbureau

  Als uw onderneming veel met uitzendkrachten werkt, is het belangrijker dan ooit om u ervan te verzekeren dat het uitzendbureau de salaris- en personeelsadministratie op orde heeft. Sinds 1 maart kan uw onderneming namelijk ook een boete krijgen als het bureau niet aan de administratieve verplichtingen voldoet.

 • 21 - 03 - 2012

  Tijd voor evaluatie van de werkkostenregeling

  De werkkostenregeling (WKR) wordt weer geëvalueerd. Het ministerie van Financiën is begonnen met een onderzoek naar de vergoedingen en verstrekkingen die ondernemingen aan hun werknemers geven. De uitkomsten kunnen aanleiding zijn om de WKR te versimpelen of te verbeteren.

 • 21 - 03 - 2012

  Pensioenfonds mag straks in polisadministratie

  De werkgevers en werknemers die zijn verenigd in de Stichting van de Arbeid (STAR) hebben een alternatief aangedragen om de administratieve rompslomp bij pensioenen te beperken voor werkgevers en pensioenverzekeraars en -fondsen. Dit deden zij in hun reactie op de motie over het herzien van het pensioengevend loonbegrip.

 • 21 - 03 - 2012

  Wijziging in winstdeling vooraf communiceren

  Wilt u de voorwaarden voor het in aanmerking komen voor een winstdeling in uw onderneming strikter maken? Dat mag alleen als u dit duidelijk communiceert naar uw werknemers. Doet u dit niet, dan blijven de oude voorwaarden gewoon van toepassing.

 • 14 - 03 - 2012

  Uniform pensioenloonbegrip blijkt geen oplossing

  Toen de Tweede Kamer de Wet Uniformering Loonbegrip behandelde, werd een motie aangenomen die het kabinet verzocht om samen met de sociale partners te onderzoeken of het zogenaamde Witteveenkader kan worden gebaseerd op het uniformer loonbegrip. De sociale partners blijken het niet nodig te vinden om het begrip pensioengevend loon in de wet te definiëren.

 • 14 - 03 - 2012

  Heffingsrente voor 2e kwartaal 2012 bekend

  Staatssecretaris Weekers van Financien heeft onlangs de heffingsrente en invorderingsrente voor de maanden april tot en met juni 2012 bekend gemaakt. Op dit moment bedraagt de rente 2,85% en in het komende kwartaal daalt deze naar 2,30%.

 • 14 - 03 - 2012

  AOW-uitkering pas vanaf 65e verjaardag

  Vanaf 1 april 2012 gaat de AOW-uitkering pas in op de 65e verjaardag, in plaats van op de eerste dag van de maand waarin iemand 65 jaar wordt. Dit is dus eerder dan de werkelijke verjaardag. Wat verandert dit voor u?

 • 14 - 03 - 2012

  Vergeet uw IB-aangifte niet!

  Voor 1 april 2012 moet uw aangifte inkomstenbelasting binnen zijn bij de Belastingdienst. Omdat u vaak flink wat papieren moet verzamelen en doornemen is het verstandig op tijd te starten met het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting.

 • 23 - 02 - 2012

  Wet Uniformering Loonbegrip vanaf 1 januari 2013

  Op 1 januari 2013 treedt de Wet Uniformering Loonbegrip in werking. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2013 een groot deel van de verschillen tussen loon- en premieheffing opgeheven worden. Het doel van de Wet Uniformering Loonbegrip is het verlichten van de administratieve lasten en een besparing van €380 miljoen.

 • 15 - 02 - 2012

  10% bijtelling bij beperkt privégebruik bestelauto van de zaak

  Het ministerie van Financiën is bezig met proeven met elektronische meetkastjes in bestelauto’s, zodat de hoogte van de bijtelling afhangt van de daadwerkelijke privé kilometers. Zo hebben werknemers met een bestelauto van de zaak volgend jaar waarschijnlijk meer mogelijkheden om de bijtelling voor privégebruik te beperken.

 • 31 - 01 - 2012

  Kilometervergoeding van €0,19 is niet in gevaar

  Staatssecretaris Weekers van Financien zoekt naar fiscale maatregelen die het aantal files in ons land kunnen beperken. Hij heeft echter aangegeven dat hij het verlagen van de onbelaste kilometervergoeding voor zakelijke kilometers van €0,19 naar bijvoorbeeld €0,13 geen goed plan vindt.

 • 31 - 01 - 2012

  Overgangsregeling levensloopregeling

  Per 1 januari 2012 is de levensloopregeling afgeschaft, behalve voor medewerkers die een levensloopsaldo van ten minste €3.000,- hadden. Wat betekent het einde van de levensloopregeling praktisch voor deze werknemers?

 • 29 - 01 - 2012

  Lastenverzwaring voor werkgevers in 2012

  Volgens salarisdienstverlener ADP gaat het merendeel van de werknemers er in 2012, ondanks de crisis, niet op achteruit. Werkgevers krijgen echter wel te maken met lastenverzwaring en ook ouderen en werknemers met een hoog inkomen komen er in 2012 nogal bekaaid vanaf.

 • 27 - 01 - 2012

  Minimumloon voor ZZP’ers

  ZZP’ers werken op basis van een Overeenkomst van Opdracht, waardoor ZZP’ers onder het minimumloon verloond kunnen worden. Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil dat het minimumloon ook voor ZZP’ers gaat gelden.

 • 27 - 01 - 2012

  Pensioenpremies stijgen in alle branches

  Ondanks de eerder gemaakte afspraken gaan de pensioenpremies in 2012 in vrijwel alle branches omhoog. In sommige sectoren stijgen de premies zelfs met één tot twee procentpunten. Dit resulteert mogelijk in hogere loonkosten.

 • 18 - 01 - 2012

  Nieuwe vakantiewetgeving

  Sinds 1 januari 2012 is de vakantiewetgeving ingrijpend veranderd. Vooral wat betreft de opbouw van vakantiedagen en de opname van vakantiedagen tijdens ziekte is veranderd. Bovendien is de verjaringstermijn van vakantiedagen aangepast en is het onderscheid tussen wettelijke vakantiedagen en bovenwettelijke vakantiedagen belangrijker geworden.

 • 14 - 12 - 2011

  Beperkte loondoorbetaling bij zieke 65-plusser

  Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de periode dat u uw zieke 65-plusser moet doorbetalen inperken van 104 weken loon naar slechts zes weken loon. Dat staat in het wetsvoorstel dat hij begin 2012 bij de Tweede Kamer gaat indienen.

 • 14 - 12 - 2011

  Vierde tijdelijke contract afgeschaft

  Op 1 januari 2012 stopt de maatregel om jongeren een 4e tijdelijk contract te geven. Deze crisisregeling trof minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2010. Na evaluatie is besloten dat de maatregel wordt stop gezet.

 • 07 - 12 - 2011

  Jaarafsluiting geschenkenregeling

  De geschenkenregeling is voor 2011 ongewijzigd gebleven. Bij elke door de werkgever gewenste gelegenheid mag gebruik worden gemaakt van de regeling voor geschenken aan werknemers met een speciale eindheffing.

 • 04 - 12 - 2011

  Jaarafsluiting subsidieregelingen

  Ook in 2012 blijven de diverse premiekortingen voor werkgevers die 50-plussers uit een uitkeringssituatie in dienst nemen en 62-plussers in dienst houden gehandhaafd. Dit betekent in dit soort gevallen een fikse besparing op uw werkgeverslasten!

   

 • 24 - 11 - 2011

  Einde spaarloonregeling in zicht

  De bij velen geliefde en toegepaste spaarloonregeling verdwijnt per 1 januari 2012 zonder toepassing van enig overgangsrecht.

 • 24 - 11 - 2011

  Einde levensloopregeling

  De nooit echt populair geworden levensloopregeling nadert zijn einde. Werknemers die op 31 december 2011 tenminste een saldo hebben opgebouwd van €3.000,- mogen vanaf 2012 nog wel blijven inleggen en opnemen.

 • 23 - 11 - 2011

  Eigenrisicodragerschap WGA

  Zoals elk jaar kunt u met uw onderneming 'overstappen' van het UWV naar het eigenrisicodragerschap WGA.

 • 23 - 11 - 2011

  Verhalen van WGA premie

  Wettelijk gezien is de premie voor deze regeling een werkgeverslast. De werkgever kan echter 50% van deze premie verhalen op de werknemer.

 • 22 - 11 - 2011

  Afschaffing kleine banenregeling in 2012

  Deze per 1 januari 2010 van kracht geworden regeling wordt per 1 januari 2012 afgeschaft.

 • 21 - 11 - 2011

  Werkkostenregeling vanaf 2012

  Deze nieuwe regeling houdt in dat u als werkgever maximaal 1,4% van het totale fiscale loon in uw onderneming mag besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen.

 • 19 - 11 - 2011

  Afschaffing vierde tijdelijke arbeidsovereenkomst

  Deze tijdelijke wet zorgde ervoor dat u werknemer jonger dan 27 jaar vaker en langer een tijdelijke arbeidsovereenkomst kon geven en wordt per 1 januari 2012 afgeschaft voor nieuwe gevallen.

 • 17 - 11 - 2011

  (Bestel)Auto van de zaak

  Het privégebruik van een auto van de zaak wordt in de salarisadministratie belast als loon in natura. De werkgever moet hierover loonbelasting/premies volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet inhouden.

 • 15 - 11 - 2011

  Nieuwe minimumlonen voor 2012 bekend

  Op 1 januari 2012 stijgt het minimumloon voor werknemers tussen de 23 jaar en 65 jaar met 0,79% omhoog. Dit betekent een stijging van 0,79% ten opzichte van het huidige minimumloon.

 • 10 - 11 - 2011

  Sectorpremies WW voor 2012 bekend

  Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de wijzigingen in de sectorpremies voor 2012 die het UWV heeft voorgesteld goedgekeurd. De sectorpremies voor 2012 blijven hoog en de verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang stijgt flink.

 • 11 - 10 - 2011

  Verklaring geen privégebruik bestelauto

  Wanneer een bestelauto enkel voor zakelijke doeleinden gebruikt wordt kan de werkgever een Verklaring geen privégebruik bestelauto aanvragen.

 • 06 - 10 - 2011

  Vitaliteitsregeling in 2013 van start

  Om de mobiliteit op de arbeidsmarkt te bevorderen doet in 2013 de Vitaliteitsregeling zijn intrede.

 • 22 - 09 - 2011

  Sterfhuisconstructie voor levensloopregeling

  Vanaf volgend jaar is het niet meer mogelijk om als nieuwe spaarder een levensloopregeling of levenslooptegoed op te bouwen.

 • 11 - 08 - 2011

  Spaarloonregeling

  Aan de reeds lange tijd bestaande en bij veel werknemers populaire spaarloonregeling komt een einde.

 • 07 - 07 - 2011

  Werkkostenregeling

  De werkkostenregeling welke op 1 januari 2011 van kracht is geworden houdt de gemoederen goed bezig.

 • 06 - 07 - 2011

  Kleine banen regeling

  Aan de per 1 januari 2011 verlengde kleine banenregeling komt een einde.

 • 06 - 07 - 2011

  Langer tijdelijke arbeidsovereenkomst jongere werknemer

  Ook in 2011 bestaat nog steeds de mogelijkheid om een jongere werknemer tot 27 jaar in plaats van 3 nu 4 tijdelijke arbeidsovereenkomsten aan te bieden.

 • 05 - 07 - 2011

  Afdrachtvermindering onderwijs

  Heeft u als werkgever personeel in dienst wat tevens een werkgerelateerde opleiding volgt?

 • 04 - 07 - 2011

  Bestelauto van de zaak

  De staatssecretaris van financiën heeft onlangs overleg gevoerd met het bedrijfsleven om op zoek te gaan naar alternatieven voor de zo gehate rittenadministratie voor het gebruik van bestelauto's van de zaak.